Välkommen till IT-konsulter

Här försöker vi blogga om allt som rör IT och som kan vara till nytta för IT-konsulter eller alla vars verksamhet berör IT-området. Själva jobbar vi med störst fokus på webben och vet att en viktig del är att man håller sig a jour med det som händer.

Vi hoppas att denna blogg kommer hjälpa dig att hålla dig uppdaterad.